Reserves Naturals des Vedrà, es Vedranell i els Illots de Ponent

L’espai
Què s'hi pot fer?
Saber-ne més
Equipaments
Documentació

L’espai

Descripció

Com arribar-hi?

Mapa

Xarxes socials

Web

Avisos

FAQ

Descripció

A la costa oest de l’illa d’Eivissa es localitzen tot un conjunt d’illots que, juntament amb l’àmbit marí que els envolta, conformen les Reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent. Als indubtables valors paisatgístics i patrimonials cal afegir-hi la rellevància natural dels illots on conviuen importants colònies d’aus marines, varietats de la sargantana endèmica pitiusa i nombrossos invertebrats.

Les espècies botàniques, amb representants endèmics o d’especial interés, potencien els valors d’un indret que molts dels especialistes cataloguen com un autèntic laboratori natural.

L’àmbit marí destaca per concentrar, a un espai relativament reduït, una gran varietat d’hàbitats, entre els que destaca el coral·ligen. En les jornades de navegació per la zona, fora de la temporada estival, no és difícil gaudir de l’albirament d’espècies protegides com dofins, tortugues marines o, fins i tot, algun rorqual comú.

Com arribar-hi?

Les Reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent es troben situades a l’oest de l’illa d’Eivissa, al municipi de Sant Josep de sa Talaia.

Per la seva situació geogràfica només es pot arribar a les Reserves per via marítima, sigui amb embarcacions particulars o amb les activitats que ofereix l’espai natural protegit. Cal recordar que no està permés el desembarcament als illots sense autorització.

 

Avisos

Voleu rebre informació de les activitats dirigides al públic general de les Reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent?

Empleneu el FORMULARI D’INSCRIPCIÓ i rebreu notícies per correu electrònic. En cas que us volgueu donar de BAIXA, ens escriviu un mail a espaisdenatura@gmail.com

FAQs

Cerrar tabs
Accés

Necessito permís per navegar al voltant dels illots?
No, no cal cap permís per a navegar.

Puc desembarcar als illots?
No. No està permès desembarcar a cap dels illot sense autorització.

Navegació

On puc fondejar?
El fondeig en aigües de les Reserves és lliure, sempre i quan no es faci sobre Posidònia, prohibit pel Decret de Posidònia.

Puc passar la nit fondejat?
Sí, sempre i quan ho facis atenent la normativa i condicions del punt anterior.
Us recomanem gaudir del silenci i tranquil·litat de passar una nit a un indret privilegiat; recordeu evitar fer sorolls!

Activitats

Quines activitats d’esbarjo puc fer?
Es pot navegar, fondejar (mai sobre la Posidonia oceanica), nedar i bussejar. 

Per fer busseig o snorkel, necessito alguna autorització?
Per bussejar a algunes zones de la Reserva Marina, cal  demanar autorització. No us emporteu cap resta animal, vegetal o arqueològica!

Puc pescar?
La pesca recreativa des d’embarcació està permesa, sempre que es cumpleixi el que marca el Decret de la Reserva marina de ses Bledes i des Vedrà-Vedranell.
La pesca submarina està regulada i és autoritzable. A més, per la seva pràctica, s’ha de complir tot el que determina el Decret de la Reserva marina de ses Bledes i des Vedrà-Vedranell.

Has de tramitar una autorització anual (Espais Naturals Protegits-Com sol·licitar una autorització) i complir els següents requisits: estar federat a Balears, tenir la llicència de pesca recreativa del Consell i pagar la taxa anual corresponent.

No es permeten els concursos de pesca.

Què necessito per practicar la pesca submarina?
Has de tramitar una autorització anual (Espais Naturals Protegits-Com sol·licitar una autorització) i complir una sèrie de requisits, tal i com es determina al nostre protocol de pesca submarina: estar federat a Balears, tenir la llicència de pesca recreativa del Consell i pagar la taxa corresponent.
La vostra autorització recollirà tots els condicionants per a la pràctica de la pesca submarina a les Reserves, llegiu-la atentament.

Puc agafar bogamarins?
No. El marisqueig està prohibit a totes les aigües d’Eivissa i els illots.

Puc recollir espart a l’illa de s’Espartar?
L’activitat tradicional de la recollida d’espart és autoritzable.

Puc fer fotografies i filmacions a l’àmbit de les Reserves Naturals?
Si, sempre i quan siguin de caràcter particular. Les fotografies i filmacions amb finalitats publicitàries, comercials o d’investigació científica, precisen d’una autorització expresa.
Sol·licitud d’autorització per realitzar reportatges fotogràfics i filmacions publicitàries als espais naturals protegits i finques públiques
Model de compliment de bones pràctiques per a la realització d’activitats als espais naturals protegits

Si vull fer una visita guiada, com ho he de sol·licitar?
Les activitats per públic general organitzades des de les Reserves es publiciten mensualment al Web de la XENIB o al nostre facebook www.facebook.com/RRNNVEDRA.
Als mateixos llocs trobareu la resta d’informació d’aquest Espai Natural, seguiu-nos!

Què s’hi pot fer?

Normativa

Permisos i autoritzacions

Gaudiu

Agenda

Activitats permeses i característiques

Es pot anar a peu
Es pot anar a peu
Es pot anar a peu
Es pot anar a peu

Activitats permeses amb permís

Es pot anar a peu
h

Normativa

Cerrar tabs
Normativa
 • Les Reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i dels illots de Ponent es declararen el 15 de febrer de 2002 (Decret 24/2022). En la mateixa data s’aprovà, per Acord de Consell de Govern, el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN).
 • Les Reserves formen part de la Xarxa Natura 2000 amb les figures de protecció ZEC (Zona d’Especial Conservació) i ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus). Des de desembre de 2022 està vigent, afectant a tot l’àmbit, el pla de gestió de la Xarxa Natura 2000 “Costa Oest d’Eivissa” (Decret 49/2002).
 • El mes de maig de 2023 es va publicar el Decret 25/2023 de 2 de maig pel qual s’estableixen les reserves marines de ses Bledes i des Vedrà-Vedranell pel qual s’estableix la regulació de les activitats d’extracció de flora i fauna marina i es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors del litoral de les Illes Balears, així com la pesca d’arts menors a les aigües interiors de les Illes Balears.

 

Normes generals de l’ENP

Usos i activitats permeses:

 • La navegació.
 • Les activitats recreatives i les esportives que no siguin de competició, sempre que no impliquin l’emissió de renous.
 • La pesca recreativa des d’embarcació excepte a la RM de ses Bledes on no està permesa.
 • El busseig recreatiu i esportiu a l’àmbit marí que, per a la seva pràctica a les zones de Reserva Marina (Bledes i es Vedrà-es Vedranell) precisa d’una autorització específica de la Direcció General de Pesca.

Usos i activitats que requereixen autorització:

 • La pesca submarina.
 • Les activitats de caràcter científic i divulgatiu dels valors naturals i/o patrimonials de l’espai.
 • Les filmacions i reportatges fotogràfics que tenguin com a objectiu la difusió dels valors naturals i/o patrimonials, la investigació científica o la conservació.
 • La recollida tradicional de l’espart a l’illot de s’Espartar.

Usos i activitats prohibides:

 • El desembarcament als illots sense autorització.
 • El fondeig sobre els alguers (praderies de Posidonia oceanica).
 • La pesca d’arrossegament, encerclament i el palangre de superfície.
 • Qualsevol modalitat de pesca recreativa a la Reserva Marina de ses Bledes.
 • Les competicions d’embarcacions a motor.
 • La circulació dels elements nàutics de motor (esquí nàutic, fly boarcs, motos d’aigua, etc.) de les instal·lacions de temporada.
 • Els Party Boats.
 • Les fonts d’il·luminació que emetin per sobre del pla horitzontal, les que il·luminin el mar i qualsevol altra que pugui afectar els hàbitats i les espècies, excepte les de seguretat marítima i les permeses per a la pesca professional.
Z

Permisos i autoritzacions

Cerrar tabs
Permisos

Per poder practicar la pesca submarina:

– Per realitzar reportatges publicitaris

– És permesa la recol·lecció de la fulla d’espart a l’illa de s’Espartar, però cal disposar d’una autorització expressa de l’administració de les Reserves, independentment de la resta d’autoritzacions expedides per altres administracions.

Per a més informació, podeu visitar el web AUTORITZACIONS CAIB

 

 

 

Gaudiu dels ENPs

L'àmbit marí de les Reserves naturals és un espai on gaudir d'activitats lúdiques com la navegació, el busseig, la pesca recreativa, el caiaic o el padel surf.

Durant tot l'any, l'equip d'educació ambiental, organitza activitats dirigides al públic general com excursions marítimes i litorals, visites guiades a sa Conillera, tallers variats o xerrades divulgatives, entre d'altres. Totes aquestes activitats permeten apropar i donar a conèixer un indret d'accés restringit, sent aquest un dels principals objectius de la gestió de l'espai.

Els centres escolars o col·lectius que ho sol·licitin poden gaudir, a través de la nostra oferta educativa, de visites guiades o activitats d'aula de temàtica diversa. Aquesta informació la trobareu a l'apartat "Documentació-Educació Ambiental".

Agenda

Propers esdeveniments:

Saber-ne més

Natura, flora i fauna

Patrimoni i història

Educació Ambiental

Natura, flora i fauna

Fauna

Els illots, tant per la seva distància de la costa eivissenca com per la seva protecció, són un dels principals refugis i llocs de cria d’aus marines i rapinyaires. Entre les aus marines que nidifiquen es troben el virot (Puffinus mauretanicus), la baldritja (Calonectris diomedea), el corb marí (Golosus aristotelis) o el fumarell (Hydrobates pelagicus). Referent a aquesta darrera espècie, a l’illa de s’Espartar se’n localitza una de les colònies més grans de la Mediterrània occidental. Dues rapinyaires trien també aquests indrets com a lloc on criar: el falcó pelegrí (Falco peregrinus) i el falcó marí (Falco eleonorae); aquest darrer amb una important colònia a l’illa d’es Vedrà.

Els invertebrats també hi estan ben representats, amb especial rellevància dels mol·luscs, com els caragols del gènere Trochoidea o els escarabats tenebriònids endèmics, com Pimelia elevata Asida ludovici. La sargantana de les Pitiüses (Podarcis pityusensis), protegida per diferents normatives, presenta varietats als diferents illots que es diferencien en les mides i coloracions, que van des de les tonalitats blaves i grogues a es Vedrà i es Vedranell fins a les melàniques de ses Bledes. 

 

 

 

Els fons marins estan ben conservats i acullen una fauna rica i variada amb representants com la gorgònia vermella (Paramuricea clavata.), el dofí mular (Tursiops truncatus), el peix lluna (Mola mola) i les abundants concentracions del mol·lusc Dendropoma lebeche al litoral de tots els illots.

Flora

Malgrat les condicions extremes dels illots moltes espècies vegetals hi sobreviuen: es tracta de vegetals de gran valor ecològic les poblacions dels quals són molt vulnerables, per la qual cosa la seva protecció és totalment necessària.

Als illots que conformen les Reserves es concentren 291 tàxons vegetals, molts dels quals són endèmics o d’especial interès. Entre els principals endemismes destaca una important població de Medicago citrina a s’Espartar, la presència de saladina (Limonium ebusitanum sp.) i  Diplotaxis ibicensis a gairebé tots els illots; i, sobretot, les espècies presents a es Vedrà com Silene hifacensis, Teucrium cossonii subsp. punicum o Asperula paui. És precisament a aquest imponent illot on creix un endemisme exclusiu: la camamil·la d’es Vedrà (Santolina vedranensis).

També a les Reserves són presents espècies poc freqüents a Pitiüses com el garballó (Chamaerops humilis) o la lletrera arbustiva (Euphorbia dendroides). A s’Espartar tenen especial importància les comunitats d’espart més extenses de les Pitiüses.

La flora submergida també és diversa i està representada principalment per praderies de fanerògames marines entre les quals és remarcable l’espècie endèmica de la Mediterrània, Posidonia oceanica.

Paisatge

El paisatge que conforma el conjunt dels illots és d’una gran bellesa i ens ofereix unes bones panoràmiques tant des de la mar com des de les properes costes d’Eivissa. En destaca especialment la silueta d’es Vedrà sobreeixint de la mar, que es consolida com una de les imatges més emblemàtiques de Pitiüses. L’espectacular alçada d’aquest illot, amb 382 metres, així com la seva orografia escarpada fan que sigui una fita paisatgística única.

La resta d’illots tenen elements que augmenten el seu atractiu com ara la vegetació que els esquitxa i ompli de color en primavera i alguns penya-segats imponents com els de s’Espartar i sa Conillera.

Medi marí

Als fons marins de les Reserves naturals es localitzen comunitats de coral·ligen, entre les quals destaquen les poblacions de gorgònies vermelles (Paramuricea clavata) de ses illes Bledes i es Vedrà. També estan representats altres hàbitats com ara les praderies de Posidonia oceanica, les coves submarines i, en general, una gran varietat d’ecosistemes a un espai relativament petit.

Cal destacar també que és un lloc de pas de diferents espècies de cetacis i grans peixos, on és relativament fàcil veure dofins (Tursiops truncatus), bancs de tonyines (Thunnus thynnus) , peixos espasa (Xiphias gladius), peixos lluna (Mola mola), etc. Les tortugues marines (Caretta caretta) també es deixen veure amb relativa freqüència.

 

 

Patrimoni i història

El febrer de 2002 es declarà, mitjançant el Decret 24/2002, el parc natural de cala d’Hort, cap Llentrisca i sa Talaia, i les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent. En desembre de 2003 s’eliminà tot l’àmbit terrestre del Parc excepte els illots que avui conformen les reserves naturals.

Durant generacions, els illots varen suposar una font de recursos per a gran part de la població de l’illa d’Eivissa, principalment dels vesins de la zona de ponent. Es practicaven activitats diverses com la pesca, la caça, la recollida de l’espart, l’extracció de calç i carbó, etc. ; algunes de les quals encara hi perduren. Però, els illots de les Reserves també foren refugi per als pirates que arribaven a les nostres illes, llar dels faroners  i de les seves famílies a sa Conillera, font d’inspiració de molts artistes, refugi espiritual i fins i tot, blanc de maniobres militars. Tots aquests recursos han quedat gravats a la memòria col·lectiva de la població illenca.

Avui dia, el gran valor de les Reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent es troba en la gran varietat d’espècies de flora i fauna, moltes d’elles endèmiques; que, junt amb el paisatge, els elements etnològics i la seva història, les converteixen en una vertadera joia de la Mediterrània.

 

 

 

Educació Ambiental

Activitats educatives disponibles actualment.

Equipaments

Centres d’informació

Centre de visitants

Oficines

Cerrar tabs
Centres d’informació, Oficines, altres

Oficina de les Reserves naturals

C/ Canàries 31-35, Edifici CETIS, Torre 6, Planta 1 – 07800 Eivissa. Tel. 971 17 76 88 Ext. 3

Documentació

Guies, Tríptics, memòries anuals

Enllaços CAIB

Recerca / Investigació

Material educatiu

Guies, Tríptics, memòries anuals

Cerrar tabs
Veure Documentació

Enllaços CAIB

U

Recerca/Investigació

Material educatiu