La XENIB

Què és la XENIB?

La Xarxa d’Espais Naturals de les Illes Balears

Les Illes Balears compten amb un patrimoni natural i una biodiversitat de gran valor, que cal conservar i conèixer per determinar les necessitats de gestió i protecció que n’assegurin el futur. Els espais naturals protegits són peces clau per garantir la conservació d’aquest patrimoni intangible.

La Xarxa d’Espais Naturals Protegits de les Illes Balears comprèn 11 espais naturals declarats entre l’any 1988 i el 2017, amb diferents figures de protecció: un parc nacional (arxipèlag de Cabrera), 7 parcs naturals (s’Albufera de Mallorca, Mondragó, s’Albufera des Grau, sa Dragonera, Península de Llevant, ses Salines d’Eivissa i Formentera, es Trenc – Salobrar de Campos), 2 reserves naturals (s’Albufereta, es Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent), i un paratge natural (serra de Tramuntana).

Dins la xarxa estan representats gran part dels ecosistemes terrestres i marins presents a les nostres Illes. La superfície de territori protegit és de 76.076,06 hectàrees, un 15,31 % de l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma, i 108.716 hectàrees de superfície marina.

Aquesta web neix amb l’objectiu de divulgar i compartir els valors naturals i culturals d’aquests espais. Quanta més gent conegui el que alberguen els nostres espais naturals protegits, més consciència es crearà sobre la necessitat de conservar-los, així com dels valors que estan al nostre abast i podem conèixer sense moure’ns de les nostres illes.

Espais Naturals de les Illes Balears

Conèixer més

Coneix el nostre canal de Youtube XENIB. Hi podràs trobar material audiovisual de qualitat sobre els nostres parcs i espais naturals. La flora, la fauna i la geografia d’aquests ecosistemes meravellosos.

XENIB